Nissan Approved Used Cars

ผลลัพธ์ 1-10 จาก 78

พบรถยนต์โดยสาร 78 คัน
พบรถยนต์โดยสาร 78 คัน


 • ระยะทาง:80,000 กม.
 • รุ่นปี:2012
 • กำลัง:152 แรงม้า / 112 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:น้ำมัน
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก:1499 ลบ.ซม.
175,000 baht
ไม่เข้าเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่

 • ระยะทาง:80,000 กม.
 • รุ่นปี:2012
 • กำลัง:152 แรงม้า / 112 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:น้ำมัน
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก:1499 ลบ.ซม.
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่

Toyota Corolla

ALTIS 1.6 auto
 • ระยะทาง:80,000 กม.
 • รุ่นปี:2005
 • กำลัง:150 แรงม้า / 110 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:น้ำมัน
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก:1598 ลบ.ซม.
176,000 baht
ไม่เข้าเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่

 • ระยะทาง:80,000 กม.
 • รุ่นปี:2005
 • กำลัง:150 แรงม้า / 110 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:น้ำมัน
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก:1598 ลบ.ซม.
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่
 • ระยะทาง:86,000 กม.
 • รุ่นปี:2012
 • กำลัง:107 แรงม้า / 79 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:น้ำมัน
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก:1198 ลบ.ซม.
214,000 baht
ไม่เข้าเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่

 • ระยะทาง:86,000 กม.
 • รุ่นปี:2012
 • กำลัง:107 แรงม้า / 79 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:น้ำมัน
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก:1198 ลบ.ซม.
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่
Nissan Teana 23. JS J31
Nissan Teana 23. JS J31
Nissan Teana 23. JS J31
Nissan Teana 23. JS J31
Nissan Teana 23. JS J31
Nissan Teana 23. JS J31
Nissan Teana 23. JS J31
Nissan Teana 23. JS J31
Nissan Teana 23. JS J31
Nissan Teana 23. JS J31
Nissan Teana 23. JS J31
Nissan Teana 23. JS J31
Nissan Teana 23. JS J31
Nissan Teana 23. JS J31
Nissan Teana 23. JS J31
Nissan Teana 23. JS J31
Nissan Teana 23. JS J31
Nissan Teana 23. JS J31

Nissan Teana

23. JS J31
 • ระยะทาง:80,000 กม.
 • รุ่นปี:2006
 • กำลัง:3,194 แรงม้า / 2,349 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:น้ำมัน
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก:173 ลบ.ซม.
223,000 baht
ไม่เข้าเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่

 • ระยะทาง:80,000 กม.
 • รุ่นปี:2006
 • กำลัง:3,194 แรงม้า / 2,349 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:น้ำมัน
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก:173 ลบ.ซม.
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่
 • ระยะทาง:45,000 กม.
 • รุ่นปี:2013
 • กำลัง:107 แรงม้า / 79 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:น้ำมัน
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก:1198 ลบ.ซม.
225,000 baht
ไม่เข้าเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่

 • ระยะทาง:45,000 กม.
 • รุ่นปี:2013
 • กำลัง:107 แรงม้า / 79 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:น้ำมัน
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก:1198 ลบ.ซม.
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่
 • ระยะทาง:110,000 กม.
 • รุ่นปี:2013
 • กำลัง:106 แรงม้า / 78 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:น้ำมัน
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก:1193 ลบ.ซม.
232,000 baht
ไม่เข้าเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่

 • ระยะทาง:110,000 กม.
 • รุ่นปี:2013
 • กำลัง:106 แรงม้า / 78 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:น้ำมัน
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก:1193 ลบ.ซม.
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่
Nissan Almera 1.2 VL auto
Nissan Almera 1.2 VL auto
Nissan Almera 1.2 VL auto
Nissan Almera 1.2 VL auto
Nissan Almera 1.2 VL auto
Nissan Almera 1.2 VL auto
Nissan Almera 1.2 VL auto
Nissan Almera 1.2 VL auto
Nissan Almera 1.2 VL auto
Nissan Almera 1.2 VL auto
Nissan Almera 1.2 VL auto
Nissan Almera 1.2 VL auto
Nissan Almera 1.2 VL auto
Nissan Almera 1.2 VL auto
Nissan Almera 1.2 VL auto
Nissan Almera 1.2 VL auto
Nissan Almera 1.2 VL auto
Nissan Almera 1.2 VL auto
Nissan Almera 1.2 VL auto

Nissan Almera

1.2 VL auto
 • ระยะทาง:80,000 กม.
 • รุ่นปี:2012
 • กำลัง:107 แรงม้า / 79 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:น้ำมัน
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก:1198 ลบ.ซม.
236,000 baht
ไม่เข้าเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่

 • ระยะทาง:80,000 กม.
 • รุ่นปี:2012
 • กำลัง:107 แรงม้า / 79 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:น้ำมัน
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก:1198 ลบ.ซม.
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่
Isuzu D-Max 3.0 4WD
Isuzu D-Max 3.0 4WD
Isuzu D-Max 3.0 4WD
Isuzu D-Max 3.0 4WD
Isuzu D-Max 3.0 4WD
Isuzu D-Max 3.0 4WD
Isuzu D-Max 3.0 4WD
Isuzu D-Max 3.0 4WD
Isuzu D-Max 3.0 4WD
Isuzu D-Max 3.0 4WD
Isuzu D-Max 3.0 4WD
Isuzu D-Max 3.0 4WD
Isuzu D-Max 3.0 4WD
Isuzu D-Max 3.0 4WD
Isuzu D-Max 3.0 4WD
Isuzu D-Max 3.0 4WD
Isuzu D-Max 3.0 4WD
Isuzu D-Max 3.0 4WD
Isuzu D-Max 3.0 4WD
Isuzu D-Max 3.0 4WD
 • ระยะทาง:50,000 กม.
 • รุ่นปี:2003
 • กำลัง:258 แรงม้า / 190 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:ดีเซล
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก:2999 ลบ.ซม.
237,000 baht
ไม่เข้าเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่

 • ระยะทาง:50,000 กม.
 • รุ่นปี:2003
 • กำลัง:258 แรงม้า / 190 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:ดีเซล
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก:2999 ลบ.ซม.
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่

Nissan Almera

1200 E Auto
 • ระยะทาง:86,000 กม.
 • รุ่นปี:2016
 • กำลัง:1,629 แรงม้า / 1,198 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:น้ำมัน
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก:79 ลบ.ซม.
289,000 baht
ไม่เข้าเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่

 • ระยะทาง:86,000 กม.
 • รุ่นปี:2016
 • กำลัง:1,629 แรงม้า / 1,198 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:น้ำมัน
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก:79 ลบ.ซม.
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่
Nissan Teana 2.0 XL J32
Nissan Teana 2.0 XL J32
Nissan Teana 2.0 XL J32
Nissan Teana 2.0 XL J32
Nissan Teana 2.0 XL J32
Nissan Teana 2.0 XL J32
Nissan Teana 2.0 XL J32
Nissan Teana 2.0 XL J32
Nissan Teana 2.0 XL J32
Nissan Teana 2.0 XL J32
Nissan Teana 2.0 XL J32
Nissan Teana 2.0 XL J32
Nissan Teana 2.0 XL J32
Nissan Teana 2.0 XL J32
Nissan Teana 2.0 XL J32
Nissan Teana 2.0 XL J32
Nissan Teana 2.0 XL J32
Nissan Teana 2.0 XL J32
Nissan Teana 2.0 XL J32
Nissan Teana 2.0 XL J32
Nissan Teana 2.0 XL J32
Nissan Teana 2.0 XL J32
Nissan Teana 2.0 XL J32
Nissan Teana 2.0 XL J32
Nissan Teana 2.0 XL J32

Nissan Teana

2.0 XL J32
 • ระยะทาง:110,000 กม.
 • รุ่นปี:2009
 • กำลัง:185 แรงม้า / 136 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:น้ำมัน
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก:1997 ลบ.ซม.
289,000 baht
ไม่เข้าเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่

 • ระยะทาง:110,000 กม.
 • รุ่นปี:2009
 • กำลัง:185 แรงม้า / 136 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:น้ำมัน
 • ระบบส่งกำลัง:อัตโนมัติ
 • น้ำหนักบรรทุก:1997 ลบ.ซม.
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่